• Fartøybilder fra Agder.

Navn: Havre
Kjennetegn: HVQG
Type: Fullrigger ombygget til bark
Bygget 1845 i New York
Hjemmehavn: Arendal
Kilde: Hvite seil 1.87
     Veritas: 1868, 1881
     Møller: 1864
     Skibsmålingsprotokoll 18630722
Drektighet: 401 cl, 826 reg.t.
Skuteregistersignatur: 1864MH84 og 863

Bilde 1:
Arkivref: Fartøybilder 33
Tekst: "Dear Sir! Her seer De Bark Havre af Arendal saaledes som vi kjendte den. Billedet er tat i Middlesborugh eller Boston. Her er den Bark. Det billedet vi har i De hvite seil er som Fullrigger, netop indkjøbt fra New York." Av Nielsens samling.
Opprinnelig filreferanse i eDepoet: F0121_Fartøybilder-SMW_090507\Havre I.tif

Bilde 2:
Arkivref: Fartøybilder 33, AAA jnr. 359-1964(5)
Tekst: The Peabody Museum, Salem. Neg. No. 3895.
Opprinnelig filreferanse i eDepoet: F0121_Fartøybilder-SMW_090507\Havre III.tif

Bilde 3:
Arkivref: Fartøybilder 33
Tekst: The Peabody Museum, Salem. Havre taken in 1884 at Arendal, Norway.

Bilde 4:
Arkivref: 33, AAA Neg. nr. 1156 og 1100, AAA jnr. 310-1965
Tekst: : Kolbjørnsvig, Hisøy med "Havre". Gave fra fru Otta von Malmborg, Saltsjøbaden, 19. mai 1965.
Opprinnelig filreferanse i eDepoet: F0121_Fartøybilder-SMW_090507\Havre Kolbjørnsvik Hisøy.tif


Bilde 5:
Arkivref: Fartøybilder 33, AAA Neg. nr. 1156 og 1100
Tekst: Av Nielsens samling.
Opprinnelig filreferanse i eDepoet: F0121_Fartøybilder-SMW_090507\Havre IV.tif


Opprinnelig filreferanse i eDepoet: F0121_Fartøybilder-SMW_090507\Havre V.tif
  Photo: Aust-Agder museum og arkiv – KUBEN
  (Copyright)
 • Fartøybilder fra Agder.

Navn: Havre
Kjennetegn: HVQG
Type: Fullrigger ombygget til bark
Bygget 1845 i New York
Hjemmehavn: Arendal
Kilde: Hvite seil 1.87
     Veritas: 1868, 1881
     Møller: 1864
     Skibsmålingsprotokoll 18630722
Drektighet: 401 cl, 826 reg.t.
Skuteregistersignatur: 1864MH84 og 863

Bilde 1:
Arkivref: Fartøybilder 33
Tekst: "Dear Sir! Her seer De Bark Havre af Arendal saaledes som vi kjendte den. Billedet er tat i Middlesborugh eller Boston. Her er den Bark. Det billedet vi har i De hvite seil er som Fullrigger, netop indkjøbt fra New York." Av Nielsens samling.
Opprinnelig filreferanse i eDepoet: F0121_Fartøybilder-SMW_090507\Havre I.tif

Bilde 2:
Arkivref: Fartøybilder 33, AAA jnr. 359-1964(5)
Tekst: The Peabody Museum, Salem. Neg. No. 3895.
Opprinnelig filreferanse i eDepoet: F0121_Fartøybilder-SMW_090507\Havre III.tif

Bilde 3:
Arkivref: Fartøybilder 33
Tekst: The Peabody Museum, Salem. Havre taken in 1884 at Arendal, Norway.

Bilde 4:
Arkivref: 33, AAA Neg. nr. 1156 og 1100, AAA jnr. 310-1965
Tekst: : Kolbjørnsvig, Hisøy med "Havre". Gave fra fru Otta von Malmborg, Saltsjøbaden, 19. mai 1965.
Opprinnelig filreferanse i eDepoet: F0121_Fartøybilder-SMW_090507\Havre Kolbjørnsvik Hisøy.tif


Bilde 5:
Arkivref: Fartøybilder 33, AAA Neg. nr. 1156 og 1100
Tekst: Av Nielsens samling.
Opprinnelig filreferanse i eDepoet: F0121_Fartøybilder-SMW_090507\Havre IV.tif


Opprinnelig filreferanse i eDepoet: F0121_Fartøybilder-SMW_090507\Havre V.tif
  Photo: Aust-Agder museum og arkiv – KUBEN
  (Copyright)
 • Fartøybilder fra Agder.

Navn: Havre
Kjennetegn: HVQG
Type: Fullrigger ombygget til bark
Bygget 1845 i New York
Hjemmehavn: Arendal
Kilde: Hvite seil 1.87
     Veritas: 1868, 1881
     Møller: 1864
     Skibsmålingsprotokoll 18630722
Drektighet: 401 cl, 826 reg.t.
Skuteregistersignatur: 1864MH84 og 863

Bilde 1:
Arkivref: Fartøybilder 33
Tekst: "Dear Sir! Her seer De Bark Havre af Arendal saaledes som vi kjendte den. Billedet er tat i Middlesborugh eller Boston. Her er den Bark. Det billedet vi har i De hvite seil er som Fullrigger, netop indkjøbt fra New York." Av Nielsens samling.
Opprinnelig filreferanse i eDepoet: F0121_Fartøybilder-SMW_090507\Havre I.tif

Bilde 2:
Arkivref: Fartøybilder 33, AAA jnr. 359-1964(5)
Tekst: The Peabody Museum, Salem. Neg. No. 3895.
Opprinnelig filreferanse i eDepoet: F0121_Fartøybilder-SMW_090507\Havre III.tif

Bilde 3:
Arkivref: Fartøybilder 33
Tekst: The Peabody Museum, Salem. Havre taken in 1884 at Arendal, Norway.

Bilde 4:
Arkivref: 33, AAA Neg. nr. 1156 og 1100, AAA jnr. 310-1965
Tekst: : Kolbjørnsvig, Hisøy med "Havre". Gave fra fru Otta von Malmborg, Saltsjøbaden, 19. mai 1965.
Opprinnelig filreferanse i eDepoet: F0121_Fartøybilder-SMW_090507\Havre Kolbjørnsvik Hisøy.tif


Bilde 5:
Arkivref: Fartøybilder 33, AAA Neg. nr. 1156 og 1100
Tekst: Av Nielsens samling.
Opprinnelig filreferanse i eDepoet: F0121_Fartøybilder-SMW_090507\Havre IV.tif


Opprinnelig filreferanse i eDepoet: F0121_Fartøybilder-SMW_090507\Havre V.tif
  Photo: Aust-Agder museum og arkiv – KUBEN
  (Copyright)
 • Fartøybilder fra Agder.

Navn: Havre
Kjennetegn: HVQG
Type: Fullrigger ombygget til bark
Bygget 1845 i New York
Hjemmehavn: Arendal
Kilde: Hvite seil 1.87
     Veritas: 1868, 1881
     Møller: 1864
     Skibsmålingsprotokoll 18630722
Drektighet: 401 cl, 826 reg.t.
Skuteregistersignatur: 1864MH84 og 863

Bilde 1:
Arkivref: Fartøybilder 33
Tekst: "Dear Sir! Her seer De Bark Havre af Arendal saaledes som vi kjendte den. Billedet er tat i Middlesborugh eller Boston. Her er den Bark. Det billedet vi har i De hvite seil er som Fullrigger, netop indkjøbt fra New York." Av Nielsens samling.
Opprinnelig filreferanse i eDepoet: F0121_Fartøybilder-SMW_090507\Havre I.tif

Bilde 2:
Arkivref: Fartøybilder 33, AAA jnr. 359-1964(5)
Tekst: The Peabody Museum, Salem. Neg. No. 3895.
Opprinnelig filreferanse i eDepoet: F0121_Fartøybilder-SMW_090507\Havre III.tif

Bilde 3:
Arkivref: Fartøybilder 33
Tekst: The Peabody Museum, Salem. Havre taken in 1884 at Arendal, Norway.

Bilde 4:
Arkivref: 33, AAA Neg. nr. 1156 og 1100, AAA jnr. 310-1965
Tekst: : Kolbjørnsvig, Hisøy med "Havre". Gave fra fru Otta von Malmborg, Saltsjøbaden, 19. mai 1965.
Opprinnelig filreferanse i eDepoet: F0121_Fartøybilder-SMW_090507\Havre Kolbjørnsvik Hisøy.tif


Bilde 5:
Arkivref: Fartøybilder 33, AAA Neg. nr. 1156 og 1100
Tekst: Av Nielsens samling.
Opprinnelig filreferanse i eDepoet: F0121_Fartøybilder-SMW_090507\Havre IV.tif


Opprinnelig filreferanse i eDepoet: F0121_Fartøybilder-SMW_090507\Havre V.tif
  Photo: Aust-Agder museum og arkiv – KUBEN
  (Copyright)
 • Fartøybilder fra Agder.

Navn: Havre
Kjennetegn: HVQG
Type: Fullrigger ombygget til bark
Bygget 1845 i New York
Hjemmehavn: Arendal
Kilde: Hvite seil 1.87
     Veritas: 1868, 1881
     Møller: 1864
     Skibsmålingsprotokoll 18630722
Drektighet: 401 cl, 826 reg.t.
Skuteregistersignatur: 1864MH84 og 863

Bilde 1:
Arkivref: Fartøybilder 33
Tekst: "Dear Sir! Her seer De Bark Havre af Arendal saaledes som vi kjendte den. Billedet er tat i Middlesborugh eller Boston. Her er den Bark. Det billedet vi har i De hvite seil er som Fullrigger, netop indkjøbt fra New York." Av Nielsens samling.
Opprinnelig filreferanse i eDepoet: F0121_Fartøybilder-SMW_090507\Havre I.tif

Bilde 2:
Arkivref: Fartøybilder 33, AAA jnr. 359-1964(5)
Tekst: The Peabody Museum, Salem. Neg. No. 3895.
Opprinnelig filreferanse i eDepoet: F0121_Fartøybilder-SMW_090507\Havre III.tif

Bilde 3:
Arkivref: Fartøybilder 33
Tekst: The Peabody Museum, Salem. Havre taken in 1884 at Arendal, Norway.

Bilde 4:
Arkivref: 33, AAA Neg. nr. 1156 og 1100, AAA jnr. 310-1965
Tekst: : Kolbjørnsvig, Hisøy med "Havre". Gave fra fru Otta von Malmborg, Saltsjøbaden, 19. mai 1965.
Opprinnelig filreferanse i eDepoet: F0121_Fartøybilder-SMW_090507\Havre Kolbjørnsvik Hisøy.tif


Bilde 5:
Arkivref: Fartøybilder 33, AAA Neg. nr. 1156 og 1100
Tekst: Av Nielsens samling.
Opprinnelig filreferanse i eDepoet: F0121_Fartøybilder-SMW_090507\Havre IV.tif


Opprinnelig filreferanse i eDepoet: F0121_Fartøybilder-SMW_090507\Havre V.tif
  Photo: Aust-Agder museum og arkiv – KUBEN
  (Copyright)

Fartøybilder fra Agder. Navn: Havre Kjennetegn: HVQG Type: Fullrigger ombygget til bark Bygget 1845 i New York Hjemmehavn: Arendal Kilde: Hvite seil 1.87 Veritas...

Add a comment or suggest edits

For å publisere en offentlig kommentar på objektet velger du «Skriv en kommentar». For å sende en henvendelse direkte til museet velger du «Send en henvendelse».

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to