• Skurtresker og sjølbinder venter på å bli reparert.
    Photo: Hertzenberg, Solveig / Akershusbasen

Skurtresker og sjølbinder venter på å bli reparert.

Skurtreskeren tilhørte Svein Holt som står til venstre ved siden av treskeren. De to barna som står foran traktoren er Wenche Nafstad (minst) og Ole.Johan Wethal.

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to