Østre Torg, Hamar. Byjubileet 1899. Gruppe menn, fane, opptog.

Fra jubileumsdagen (byens 50-års dag). Se Hamarboka fra 1982 bilde nr. 135.

1 comment

  • Fotograf er senere dr.philos., statsgeolog Gunnar Holmsen. Han gikk på Katedralskolen på Hamar på denne tiden. Originalen (uten navn) ligger i Resvoll-Holmsen-samlingen i Nasjonalbiblioteket.

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to