Portrett, Johan Daniel Stub Landmark

1 comment

  • Landmark (1820-1882) var sokneprest i Vardø, res.kap. i Førde og sokneprest i Beitstad. I 1875 ble han sokneprest i Selje, der han ble til sin død i 1882. I 1849 ga han ut en av de første ABC-bøkene i Norge: "ABC med Billeder". I 1859 kom han til Førde, og året etter ga han ut: "Regnebog til Skolebrug og privat Undervisning", med tilhørende fasit. Han sto bak et av de tidlige forsøk med skogplanting, på den vesle Ersholmen i Selje. I 1876 fikk han plantet bl.a. 500 buskfuruer, 500 vanlige furuer, 300 graner og 400 lerketrær. På sørsiden av holmen ble det reist en to meter høy minnestein med innskriften: "Johan Daniel Stub Landmark. Sognepræst i Sælø 1875-1882. Sin moders brøst han dække vil. Det er en kjærlig tanke. Henr.Wergeland".

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to