Fra Sollien

1 comment

  • Dette er gården Frami i Sollia, Stor-Elvdal, Østerdalen. Gården tilhører i 2014 Ole Sollien og hans familie. Den er en av fire opprinnelige større fjellgårder i Sollia etter at denne fjellbygd fikk ny bosetning av nyrydningsfolk fra Stor-Elvdal i slutten av 1670-årene nedsatt av danske embetsfolk i Norge, med tillatelse fra Rentekammeret (Finansdepartementet) i København. Hensikten var å få fastboende som kunne drive ut de store, urørte skogene. På denne tid økte tømmerets verdi meget raskt til store høyder.

    Hitenfor, i venstre billedkant, skimtes ett av husene på Sollia prestegård.

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to