Østre Plassen (Pladsen) (Gnr 158/42) i Sørskogbygda. Plassenvegen 39

Widerøe nr. 88794.

Kjelle gård bak t. h. på bildet.

1 comment

  • Østre Plassen (Pladsen) (Gnr 158/42) i Sørskogbygda. Plassenvegen 39

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to