• Marinefartøyet på bildet er en norsk torpedobåt av Stor-klasse; Trygg (bygget i 1919), Snøgg (bygget i 1920) eller Stegg (bygget i 1921). Omkring 1930 ble aktre skorstein redusert i høyde og aktre kanon-plattform fjernet og kanonen montert på hoveddekk. Bildet er derfor tatt i perioden 1919 til 1930. Haugesunds Elektrisitetsverk ligger bak skipet.
    Photo: Haugalandmuseet

Marinefartøyet på bildet er en norsk torpedobåt av Stor-klasse; Trygg (bygget i 1919), Snøgg (bygget i 1920) eller Stegg (bygget i 1921). Omkring 1930 ble aktre skorstein redusert ...

4 comments

  • Marinefartøyet på bildet er en norsk torpedobåt av Stor-klasse; Trygg (bygget i 1919), Snøgg (bygget i 1920) eller Stegg (bygget i 1921). Omkring 1930 ble aktre skorstein redusert i høyde og aktre kanon-plattform fjernet og kanonen montert på hoveddekk. Bildet er derfor tatt i perioden 1919 til 1930.

  • Takk for informasjonen. Vi har nå lagt inn opplysningene i vår database. Hilsen Grethe Paulsen Vie, konservator.

  • Hei, I følge trykt kilde (Harald Foch: Z-vor!) ble modifikasjonene for å bøte på stabilitetsproblemer med Stor-klasse torpedobåter, utført tidlig på 30-tallet. Digitalt Museums Inventarnr.:NSM.001040 viser imidlertid at dette var utført før 1928.

    Mvh.

  • På bilde ser man både en gammel Fødepunktmast i metall, som ble brukt av Haugesund Elektrisitetverk til å føre ut likestrøm på nettet i byen, og en vanlig trestolpe med tre-fasa vekselstrøm, som ble brukt til å føre ut strøm fra den nye sekunderstasjonen på Rossabø. Så dette bilde må være tatt mellom 1919 og 1922.

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to