Hötorget Exteriör, byggarbetsplats med PUB-husen i fonden.

Grytgjutaren - Konserthusgropen, enligt Sundahls egna anteckningar. * Grytgjutaren är den gamla kvartersbenämningen på Kv. Beridarebanan.

Share to