Hötorget Byggarbetsplats vid Konserthuset

Se x502-503, enligt fotografens egen notering. * Grytgjutaren är den äldre kvartersbenämningen.

Share to