• Skothol på vindauge i " Drengestoga".
    Photo: Nilsen Julius / Vest-Telemark Museum

Skothol på vindauge i " Drengestoga".

1 comment

  • Drengestoga på prestegarden stod mellom stabburet og hovudbygningen og brann i 1920. Det vart bygd ein forpaktarbustad i 1921, denne stod aust for låvebrua. Den vart av og til og kalla "Drengestoga", men oftare "Paktarbustaden", og stod til 1987/1988. Meidell var forpaktar.

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to