• Sagbladet er felt inn i trehåndtaket og festet med gjennomgående messingnagler. Små hakk karvet inn i håndtaket. Trolig gjort av en av brukerne. Saga er preget av lang tids bruk. Sagbladet er slipt ned gjentatte ganger, slik at det nå er mye smalere enn opprinnelig. Liten trebit er felt inn i håndtaket.
  Photo: Akershusbasen
 • Sagbladet er felt inn i trehåndtaket og festet med gjennomgående messingnagler. Små hakk karvet inn i håndtaket. Trolig gjort av en av brukerne. Saga er preget av lang tids bruk. Sagbladet er slipt ned gjentatte ganger, slik at det nå er mye smalere enn opprinnelig. Liten trebit er felt inn i håndtaket.
  Photo: Akershusbasen
 • Sagbladet er felt inn i trehåndtaket og festet med gjennomgående messingnagler. Små hakk karvet inn i håndtaket. Trolig gjort av en av brukerne. Saga er preget av lang tids bruk. Sagbladet er slipt ned gjentatte ganger, slik at det nå er mye smalere enn opprinnelig. Liten trebit er felt inn i håndtaket.
  Photo: Akershusbasen

Håndsag

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to