• Brukes sammen med passende stanser til å presse fast maljer i hull. Den kan også brukes sammen med hullpiper til å stanse hull.
    Photo: Akershusbasen
  • Brukes sammen med passende stanser til å presse fast maljer i hull. Den kan også brukes sammen med hullpiper til å stanse hull.
    Photo: Akershusbasen

Maljemaskin

Brukes sammen med passende stanser til å presse fast maljer i hull. Den kan også brukes sammen med hullpiper til å stanse hull.

1 comment

  • Maljemaskin. Brukes sammen med passende stanser til å presse maljer. Kan også brukes med hullpipe til å stanse hull.

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to