• En bunke telegram som gratulerer giver med konfirmasjonen. Telegrammene har trykte motiver til dekorasjon og trykt eller håndskrevet gratulasjonstekst. 


29 Krone Hilsen
74 stk fra Telegraf verket
7 stk fra Det norske telegrafvesen
6 telegram av annen type
9 telegram i form av kort
  Photo: Haugalandmuseet
 • En bunke telegram som gratulerer giver med konfirmasjonen. Telegrammene har trykte motiver til dekorasjon og trykt eller håndskrevet gratulasjonstekst. 


29 Krone Hilsen
74 stk fra Telegraf verket
7 stk fra Det norske telegrafvesen
6 telegram av annen type
9 telegram i form av kort
  Photo: Haugalandmuseet
 • En bunke telegram som gratulerer giver med konfirmasjonen. Telegrammene har trykte motiver til dekorasjon og trykt eller håndskrevet gratulasjonstekst. 


29 Krone Hilsen
74 stk fra Telegraf verket
7 stk fra Det norske telegrafvesen
6 telegram av annen type
9 telegram i form av kort
  Photo: Haugalandmuseet
 • En bunke telegram som gratulerer giver med konfirmasjonen. Telegrammene har trykte motiver til dekorasjon og trykt eller håndskrevet gratulasjonstekst. 


29 Krone Hilsen
74 stk fra Telegraf verket
7 stk fra Det norske telegrafvesen
6 telegram av annen type
9 telegram i form av kort
  Photo: Haugalandmuseet
 • En bunke telegram som gratulerer giver med konfirmasjonen. Telegrammene har trykte motiver til dekorasjon og trykt eller håndskrevet gratulasjonstekst. 


29 Krone Hilsen
74 stk fra Telegraf verket
7 stk fra Det norske telegrafvesen
6 telegram av annen type
9 telegram i form av kort
  Photo: Haugalandmuseet

Telegram

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to