Arkivalier: Fyra ritningar.

Antal ritningar och handlingar: 4

Se utgående brev 1966-06-30 och 1967-09-04 samt inkommande brev daterat 1967-12-19. * Dnr 259, 1978-10-04. * Dnr 605, 1979-01-31 och dnr 638, 1979-02-19. * Dnr 295, 1984-01-31. * Depositionen får icke utan akademiens tillstånd utlånas till annan institution, till privatpersoner eller till temporära utställningar i Sverige eller utomlands. Dnr 357, 1984-02-28.

Share to