Ritningar till Ellida, kosterbåt med segel och motor ritad av Tore Herlin för Otto Wallenius, Göteborg.

Share to