Ritning

spantruta, däckskonstruktion jämte 4 sektioner för stålbåt

Share to