Ritning

Linjeskeppet DRISTIGHETEN efter ombyggnad 1806. Profil-, spant- och linjeritning.