Ritning

Ritning till kanonjolle i profil, plan och med spant

Share to