Fartygsmodell

Fartygsmodelll av jakt från 1600-talet. 27 st spant. Kopia av originalmodell på Skokloster. Monterad på bottenplatta.

Share to