Fartygsmodell

Rederi: Rederi AB Nordstjernan, Ort: Sve Stockholm

Varv: Kockums AB, Ort: Sve, Malmö, År: 1979

Utställningstext: Shipping & Shopping

Share to