Arkivalier: Arenan. Förslag till Centralbangårdens överbyggnad i Stockholm, 10.3.1983. Markanvisningstävling avseende Centralstationsområdet. Tävlingsförslag av Can Arkitektkontor AB/Alenius Arkitektkontor/Arne Hill AB. Tryckt och spiralbunden.

Uppgifter överförda från gamla accessionskatalogen. * Denna accession omfattar även material från följande tävlingsdeltagare: Riksbyggen/BPA m fl (Konsortiet Centralstationen), ABV/FABEGE/J&W, HIBY, Ohlsson & Skarne/Skandia, Finans Skandic AB/Bankgirocentralen samt SIAB/Hufvudstaden/Byggnads AB L-E Lundberg.

Share to