Arkivalier: Del av arkitektkontorets ritningsarkiv enligt förteckning bl a Skärholmens centrum, projekt på nedre Norrmalm i Stockholm, landsstatshus i Falun och Uppsala samt bostäder. * Modell utförd i kartong av Parkeringshus i kv Adam Eva i Stockholm, ca 1961-1963. * Modell av räcke föreställande varg i smide av skulptör Egon Möller-Nielsen för Landsstatshuset i Falun, ca 1962. * Ljudband (sju kassettband) intervjuer med arkitekter och ingenjörer på arkitektkontoret. Intervjuare Anita Pernbo Bergström 1993-1994. * Fem akvareller samt ritningar (efterleverans).

Samtidigt förvärvade bilder: Fotografier och diapositiv avseende olika projekt.

Arkitekt, Arkivbildare och Givare: Boijsen Efvergren Gruppen Arkitektkontor i Stockholm AB. Dnr 159/94-31. * Förvärvad från Boijsen Efvergren Gruppen Arkitektkontor i Stockholm AB genom Karl Anders Alexanderson, Lars Carpner och Bo Sonnerstam. * Efterleverans 1994 avseende ljudband. * Modellerna levererade 1995-07-17. Dnr 101/95-31. * Vid eventuell kopiering av ritningar skall förbehåll i donationsbrevet iakttagas. * Efterleverans genom Lars Carpner 2001-10-11 avseende akvareller, ritningar, fotografier och diapositiv levererat i en A3-mapp, sju A4-pärmar, sju A3-pärmar, åtta A5-album, fyra diabildsmagasin samt lösa fotografier, ritningar och akvareller.

Share to