Böcker: Olof Grau: Beskrivning över Västmanland med sina städer, härader och socknar. 14 blad med 72 kyrkor i kopparstick, samt 33 avbildningar i texten och å enskilda blad av runstenar och dyl. Västerås 1754. 700 sidor 8:o, bunden.

Samtidigt förvärvade bilder: Etthundraåttiofyra vykort, de flesta från början av 1900-talet och huvudsakligen föreställande trähus.

Olof Grau [grå]. * Inredningsarkitekt SIR Anita Askerlund. Se inkommande brev daterat 1996-05-21 samt dnr 51/96-31. * Vykorten överförda till fotoarkivet. * Boken ur Viktor Wiborgs boksamling, inköpt på auktion. Se bilaga Auktionsfirman Axel Andersson & Co: Förteckning över diverse böcker ur Viktor Wiborgs boksamling som försäljes på auktion i Kisa biograflokal den 25 april 1944.

Share to