Arkivalier: Ett mindre antal modeller med okänd proveniens

Konstruerad accession, i väntan på utredning av modellernas proveniens

Share to