• Portretthode i bronse av Elias Lauen på steinsokkel.. Tittel: "ELIAS LAUEN" fra 1952.

"ELIAS LOUEN (1865 - 1954): Elias Louen levde sine barneår på Odden ved Liansvannet. Senere gifta han seg og flytta til husmannsplassen Herstøl, også den ved Liansvannet. Elias Louen er den av treskjærerne fra Sør-Audnedal som har produsert mest. Arbeider etter Elias Louen er spredd over hele landet. Flere gjenstander finnes blant annet også i USA og Tyskland. Elias Louen var sønn til Tarald Louen og kamerat med Nils Torp og Gustav Vigeland. Elias Louen var som sin far også en flink felespiller. Musikksamleren Arne Bjørndalen skrev ned flere fine slotter etter Elias Louen. "
    Photo: Lindesnes Bygdemuseum

Skulptur av Arne N. Vigeland

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to