• A: Firkantet blekkhus, med rund topp øverst og en trekant i hvert hjørne på selve huset: L: 4 cm, B: 4 cm, H: 5 cm, Dia-topp: 2 cm.
B: Firkantet blekkhus, med rund topp øverst, sjølve huset danner en bue på hver av de fire sidene. Litt blekkrester på bunnen. L: 4 cm, B: 4 cm, H: 4,7 cm, Dia topp: 2,5 cm.
C: Firkantet blekkhus, med rund topp øverst med riller, lokk mangler. Sjølve huset har en liten flate fra topp til bunn i hvert hjørne. Litt blekkrester på bunnen. Rester av en etikett hvor det står: "A. HØYES, Oslo." L: 4,3 cm, B: 4,3 cm, H: 4,5 cm, Dia topp: 2,5 cm.
D: Firkantet blekkhus med rund topp øverst med riller, lokk mangler. Sjølve huset har en liten flate fra topp til bunn i hvert hjørne. Litt blekkrester. Etikett rundt tre av sidene hvor det bl.a. står: "Holmby's Skrive & Kopi-Blekk. Godkjent til bruk i statstjenesten.". L: 4,3 cm, B: 4,3 cm, H: 4,5 cm, dia topp: 2,5 cm.
E: Firkantet blekkhus med rund topp øverst og lokk av blikk. Sjølve huset har en liten flate fra topp til bunn i hvert hjørne. Grønt glass. Etikett rundt fire sider av huset, hvor det bl.a. står - på to sider. "Verdensutstillingen Paris 1900". Fabrikkmerke - Guldmedalje. Og på to sider. Barnängens Skrive og kopiblæk. Norsk aktieselskap. Barnänsens Tekniske Fabrik. L: 4,4 cm, B: 4,4 cm, H: 5,7 cm, Dia topp: 2,5.
F: Samme som E men mangler lokk.
G: Rundt brunt blekkhus, med rund topp øverst. Etikett rundt deler av blekkhuset, hvor det står: "Tiefschwarze Kaiser-Tinte". Dia bunn: 4,3 cm, Dia topp: 2 cm, H: 5,7 cm.
H: Rundt blekkhus, glassfarget med riller og etikett på selve blekkhuset, også topp rund med riller og lokk av sort blikk. På etiketten står: "Høyer's Ørne blekk for fyllepenner. Ørne blekk." I bunnen av blekkhuset står: L 601. Dia bunn: 4 cm, Dia topp: 2,5 cm, H m/lokk 7 cm. 
I: Samme beskrivelse som (H), men lokk av rustet blikk. På etiketten står: "Fyllepennblekk PENOL blåsort. Lettflytende, hurtigførende, klatter ikke." I bunnen av blekkhuset står: "1". Samme størrelse som ovenfor.
J: Rundt blekkhus, glassfarget med riller øverst, også topp har riller og lokk av sort plast. På selve blekkhuset's første tipprill står: "Waterman's Ink 2 OZ." I bunnen står det: "Made in England B 791 C 32 UG 3". På plastlokket står det: "Waterman's ideal Ink". Dia bunn: 5 cm, Dia topp: 3 cm, H m/lokk 7 cm.
K: Rundt blekkhus, glassfarget med riller øverst, også topp har riller, lokk mangler. På selve blekkhusets første topprill står: "Waterman's Ink 2 OZ". I bunnen står det "Made in England R 4". Rester av etikett hvor det står: "Superior for Fountain Pen and general use. London, W.C.2". Dia bunn: 5 cm, dia topp: 2,5 cm, H: 6,2 cm.
    Photo: Lindesnes Bygdemuseum

Blekkhus

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to