• Laget av horn og har fire like store hull i ene siden. Har vært brukt som fløyte. Tidl. nr 21. Dette bukkehornet er etter Jon Beintson Seland. Han kunne spela slåttar på det. Ragna Tjomsland, som vaks opp på Seland hos Beint og Berte, fortalte at ho jamt om sundagane høyrde at Jon spela tonar på bukkehornet. Se også i Vigmostadboka bind 2, s. 184 der bukkehornet er avbildet. "Det heiter at det gjekk an å få fram skiftande tonar ved fingerhol på bukkehorna. Dei gamle fortalte at Jon Beintson Seland i Vigmostad kunne spela "bruslaie" på bukkehornet sitt. Ragna Tjomsland, som vaks opp hos Beint Seland, fortel at ho jamt om sundagsmorgonane høyrde Jon sat og spela på bukkehornet. Det er og fortalt at dei kunne høyra han heilt til Leineland i Laudal."
    Photo: Lindesnes Bygdemuseum

Bukkehorn

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to