• Krakk som har stått i Valle kirke. Om denne krakken har John Birkeland skrevet i Båndet følgende historie:
En krakk - eller skammel - ble forleden funnet av kirketjeneren i Valle kirke. Krakken stod i mang eår på toppen av trappeoppgangen til søndre trev i kirka. Den ble så satt bort og var ikke lenger synlig for folk i kirka. Krakken har en spesiell historie som jeg skal forsøke å gjengi etter som min far har fortalt. I eldre tid var det ikke noe selvsagt at en som "gikk for presten" skulle slippe frem til konfirmasjon. Dette kunne skape mye vondt for dem som ikke hadde så lett for å lære. Det fortelles at Jens Hagehei var en av disse. Han var født i 1819 og da han var så gammel at han gikk for presten, ble han "fravist" det ene år etter det annet. Dette måtte være i Poul Brodahl Lassens sin tid. Han var sokneprest i Valle fra 1828-1841. Endelig bestemte presten at Jens skulle få slippe frem på betingelse av at han gikk til kirke hver prekensøndag. I denne forbindelse ble krakken laget. På krakken skulle Jens sitte der oppe på toppen av trappeoppgangen til søndre trev og høre nøye etter hva som ble sagt av presten. Det fortelles også om Jens at han var svært interessert i jentene. Men kraftig sjenert. En gang folk gikk fra kirken så kunne ikke Jens holde seg for å nippe bort i kåpa til ei jente. Jenta merket dette, og hun var ikke sjenert - hun tok et godt tak i armen til Jens og gikk sammen med ham bortover. Da skrek Jens "Begje du ikkje med dette her teg eg heia fatt".
Krakken fra Valle kirke skal nå på museet på Vigeland. Den kan fortelle litt om forholdene i gammel tid. 
John Birkeland.Se også 'Glimt fra Lindesnes' årgang 11 side 126.
    Photo: Lindesnes Bygdemuseum

Krakk

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to