• Vigelands første vaskemaskin. Har tilhørt Jesine og Hans Egedal. Kjøpt på en jernvare-messe i Stavanger 1899-1900. 
To pyramideformede beholdere satt sammen på midten. Innvendig en trommel med huller og luke til å legge tøyet i (laget av sink) samt en sveiv. Er nøyaktig lik dagens vaskemaskin. Denne vaskemasinen ble plassert på en rist i skorsteinen, så ble det fyrt opp under slik at vannet i beholderen ble varmt. Tøyet ble så lagt i trommelen og sveiven ble brukt for å få trommelen til å gå rundt. Ingen avløp fra selve beholderen. Den har tilhørt Hans Egedals besteforeldre, Jesine og Hans Egedal, som bodde i gamleveien her på Vigeland. Hans Egedal kjøpte den på en jernvaremesase i Stavanger 1899-1900, og den har vært i familiens eie siden. "Volldampe" står det i bunnen av beholderen, den må være laget i Tyskland eller Holland. Se forøvrig intervju i avisen Lindesnes 14/7-2001.
    Photo: Lindesnes Bygdemuseum

Vaskemaskin

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to