• Tittel "KAMPEN OM GRENSER". Utgitt av: Misjonskurset pr. brev, Fjellhaug Skoler, Oslo. ". opplag (10 000). Oslo 1952. I kommisjon til bokhandlerne: A/S Gry Forlag.
Trykket av Johansen & Nielsen, Boktrykkeri. Omslagets forside tegnet av T. Ravn. Kartene tegnet av Torgny Handeland. 1952.
    Photo: Lindesnes Bygdemuseum

Bok av Asbjørn Aavik "Kampen om grenser"

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to