Form: Bit av alterklede med alliansevåpen (23)

Frå Kaupanger kyrkje. Alterkledet vart teke vare på av H.K.Heiberg då kyrkja vart restaurert i 1860-åra. Kledet har sidan vore på Amla. Initialane stammar frå forvaltar over Kaupanger gods, Segn Jesper Hansen og hustru Karen Eriksdatter. Garde, Georg: Danske silkebroderede lerredsduge. Kbh. 1961.

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to