Form: Kallast oppstøforkle fordi dei er (23)

15: vevd på oppstøgarn og ikkje flatvev. sjå kat. nr. 768 NB( ifylgje oppstadvevkjennarar kan desse forkleda ikkje vera v evne på oppstadvev av den gamle typen med kljåsteinar.)

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to