Matrikd. fra Indre Sogn fra 1718.

Avskrift (gammel) av Matrikelen fra Indre Sogn for 1718. Boken indeholder ogsaa en avskrift av en senere matrikel.

Gave fra stiftsarkivar, dr. Just Bing, Bergen.

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to