1 tørkebrye for korn.

Stor tørkebrye for korn, laget av en uthulet furustamme, i hvis ender er indsat gavler med løse luker. Længde 198,5 cm. Diameter henholdsvis 67 og 73 cm. Om bruken conf.no 3972.

Skal ha været brugt i Sogn før i tiden, særlig naar man ikke hadde særskildt tørkehus. Man ophetet stenen i røkovnen til tørking av kornet, da saa røkovnen gikk av bruk, sløifedes ogsaa tørkebryene. I Trædal i Lavik præstegjeld skal fremdeles eksistere en svær tørkebrye. Kjøpt av Lars og John Nedreli, Jostedalen, ved K.A.Ormbergstøl.

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to