1 farvemorter med jernkuler. "Rivskaal"

Stor, gryteformet morter av malm, hvori man i hjemlige farverier for 60 a 70 aar tilbake knuste farver, særlig indigo. Til gryten hører tre malmkuler av forskjellig størrelse, henholdsvis 14 - 11 og 9 cm's diameter. Disse kuler anbragtes i morterens bund sammen med farver, hvorefter man ved hjelp av morterens to haandtag sat denne i ruggende bevægelse. Morterens høide er 34 cm og diameter 41,5 cm.

Kjøpt av farver Ole Jansen Foss, Sogndal.

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to