1 gravsten av marmor.

Gravstenen er nu noget defekt, idet der av smaleste ende er avslaaet stykke som nu er borte. Nuværende længde 129 cm, bredde øverst 62 cm og nederst 40 cm samt 9 cm tyk. Paa oversiden er kanten faset og paa denne sees mærker efter en indskrift, sandsynligvis med majuskler, muligens er det runer, der nu er ulæselige i sammenhæng. 6 cm fra kanten i bredeste ende er den mellem to indhugne linier hvis avstand fra hinanden er 4 1/2 cm likeledes indhugget en indskrift 26 cm lang, bestaaende av 11 majuskler, den sidste er R. Stenen, der formentlig er lagt over en paa gaarden Fedje i Feios i middelalderen boende prest har været i privat eie i mands minde, idet den ved indtredende dødsfald av eieren paa Ingebrigtgaarden i Fedje er bleven lagt paa denne grav og flyttet, naar neste eier døde.

Gave fra den 87 aarige kaarmand Anders Ingebrigtsen Fedje og dennes børn : Gaardbruker Ingebrigt A. Fedje, Jens A. Fedje paa Berdal, Mari A. Fedje paa Stjernegjerdet og Ingeborg A. Fedje paa Grindedal, alle i Feios.

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to