1 sildetryedl.

Et litet to-rummet traug, utgravet av helt træ. Længde, bredde og dybde henholdsvis

36,5 - 15,5 og 5,5 cm. Benyttedes ved servering av smaasild, idet denne blev lagt i det største rum, medens man under maaltidet la ben og slo i det mindste rum.

Kjøpt av gaardbruker Ole N. Borlaug, Feios.

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to