1 "haltansøks".

Følgende tekniske utryk paa øksens forskjellige dele har jeg fundet brukt i Sogn:

Øverste kant, fremsiden: Framsiao, beinkanten. Underste kant, baksiden: Baksiao.

Eggen: Kjæften, øksakjeften. Øverste hjørne av eggen: Framhødna, naasi, hynna.

Nederste hjørne av eggen: Bakhødna. Den bredeste eggen nærmest liggende del av øksebladet: Fete, fæti. Øksebladet: Kjaken. Øiet, skafthullet: Auga. Øksehammeren: Øksehamar, axarhamarr. Indsnittet paa øksens bakside mellem øksebladet og skaftet kaldes: Kverken, kverk. Den paa øksens bakside til støtte for skaftet framstaaende del av øksehammeren kaldes hammarskjel, der oprindelig er et løst jernstykke, der sveises til øksehammerens skafthulside under forarbeidelsen av øksen. Selve hammerflaten kaldes nakken eller hvor løst stykke er indsveiset "nakka-kjel". Nærværende øks er en typisk øks med hammerskjel kverk og er en slags boløks, men større en denne. Brukes til tømmer og ved hugst.

Kjøpt i Vegardshei, Raabyggjelaget paa Tvedestrand ved frk. Sigrid Holen.

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to