1 tut.

En kort lurlignende trompet av furutræ, anvendt naar arbeidsfolkene skulde hjemkaldes til maaltiderne. Den er utgravet av et stykke træ og har en diameter i øvre og nedre ende av henholdsvis 2,4 og 7,7 cm. Længde 32,8 cm. Paa siden indskaaret X. I nedre ende er ombundet en jerntraad, for at tuten ikke skal sprække.

Kjøpt av Ole N. Hovland, Vadheim.

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to