1 langbord m. stolper.

Gammelt langbord med saakaldte bordstolper. Bordet er uthugget av en stokk, tykkelsen 8,5 cm, bredde henholdsvis 60 og 75 cm, længde 3,66 m. Er adskillig markstukket.

Bordstolpene ligner omvendte staburstolper. Transportutgiftene beløp sig til kr.5,70, bordet er forøvrig gave fra gaardbruker Peder Hovland, Vangsnes.

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to