1 Høvre med tilhørende bogtrær

Blaamalt buet høvre av birk. Paa oversiden indskaaret tre roser, i midten av to av disse nedskruet to tømmeløpere av jern. Paa oversiden malt med gule bokstaver G.N.S.R. 1847.

Klamperne paasat med vidjer. Bogtrærene likeledes av bjerk og blaamalte.

Profilert langs kanten, øverst og nederst gulmalte utskaarne ornamenter. Uten puter.

Fra Sogndal ( Rutlin eller Rugesæter ).

Kjøpt av lensmand Lem, Sogndal.

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to