• Form: Oval
1 gravplate av messing.

Oval messinggravplate, der engang har været paaslaaet en likkiste. Længde og bredde 19 x 15 cm. Paa platen er følgende inskription: 

                            Her hviler 
                   Edle høyagtbahre og Welviissa 
                       Seigr Niels WIBORG. 
                Fordum Kongel. Majestæts Sorenskriver 
             over ytre Sogns Skriveri, Døde Anno 1725 d. 20 
               Juni Føris idag den 18 Juli i Herrens Tempel 
               I Tiugums Kierche der at hvile til en frydfuld 
                       opstandelse. 
           Far Vel Niels Wieborg god, din Siæl er i Guds hænder. 
            Din Siæle Muld er Værd, at lys og fachler brænder 
               For disse Døde Been, i lifvet fuldt af troe 
                af ærlighet og Dyd, og hviler nu i Roe 
              Paa salig Lefnet er een salig afskeed lovet, 
               I Gud du Lævede, i Gud du er bort sovnet. 
                  Her styrte Lov og Rett, til du nu 
                        Stefning fick 
                    og want din egen sag 
                      i sidste øyeblick.

Gravplaten blev fundet av Sogneprestens 10 aarige søn paa en hanebjælke i Leikanger prestegaards materialhus.

Gave fra Sogneprest Bull-Hanssen, Leikanger.
  Photo: De Heibergske Samlinger - Sogn Folkemuseum

Skilt

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to