• Bastetaugarbeide.

Bastetaugarbeide visende fremstillingen av bastetaug fra barken flækkes av lindetræet til tauget er færdig i fölgende serier (12284 - 87):
12287 - Et ferdig spundet og tvinnet bastetaug 9,20 m langt.
I Balestrand herred, særlig Fjærland og Vetlefjorden lager man fremdeles bastetaug til eget bruk. Av redskaper til spinning av basten brukes en saakaldt "kegle", der kan være enkelt og dobbelt. Begge sorter has i museet.
Nærværende er sendt museet av en gammel mand i Vetlefjorden, der har drevet med bastetauglagning.

Gave fra Tomas Feten, Vetlefjorden.
    Photo: De Heibergske Samlinger - Sogn Folkemuseum

Bastetau

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to