• Motivet på bakside skjeblad: to konvekse linjer krysser hverandre og skaper en konveks form der de overlapper. Dette gjentas i tre omganger over hverandre, i minskende størrelse. På enden av de ulike konvekse linjene er der tre konvekse former (mandelformer) som er skråskravert. Nederst på motivet er der to avlange former som avsluttes i hver sin volutt, også med skråstilt løs skravering på siden. 

Motiv skaft: To parallelle linjer følger skaftets lengde, og ut fra disse går flere kortere linjer oppover og utover og gir inntrykk av en plante/vekst. I toppen av skaftet er konvekse linjer risset inn fra to sider til de møtes i midten. 

Motiv skjeblad fremside: Motivet domineres av en stor ranke som går i en "C", nesten sluttet sirkel og ender i to krumme volutter. i bakgrunnen for denne er skravering i vekselvis konvekse og konkave parallelle linjer. Motivet er her omsluttet med en bord av to parallelle linjer som går hele veien rundt motivet, med diagonale linjer mellom, og ytterst i kanten er der konvekse linjer.
  Photo: Valdres Folkemuseum
 • Motivet på bakside skjeblad: to konvekse linjer krysser hverandre og skaper en konveks form der de overlapper. Dette gjentas i tre omganger over hverandre, i minskende størrelse. På enden av de ulike konvekse linjene er der tre konvekse former (mandelformer) som er skråskravert. Nederst på motivet er der to avlange former som avsluttes i hver sin volutt, også med skråstilt løs skravering på siden. 

Motiv skaft: To parallelle linjer følger skaftets lengde, og ut fra disse går flere kortere linjer oppover og utover og gir inntrykk av en plante/vekst. I toppen av skaftet er konvekse linjer risset inn fra to sider til de møtes i midten. 

Motiv skjeblad fremside: Motivet domineres av en stor ranke som går i en "C", nesten sluttet sirkel og ender i to krumme volutter. i bakgrunnen for denne er skravering i vekselvis konvekse og konkave parallelle linjer. Motivet er her omsluttet med en bord av to parallelle linjer som går hele veien rundt motivet, med diagonale linjer mellom, og ytterst i kanten er der konvekse linjer.
  Photo: Valdres Folkemuseum
 • Motivet på bakside skjeblad: to konvekse linjer krysser hverandre og skaper en konveks form der de overlapper. Dette gjentas i tre omganger over hverandre, i minskende størrelse. På enden av de ulike konvekse linjene er der tre konvekse former (mandelformer) som er skråskravert. Nederst på motivet er der to avlange former som avsluttes i hver sin volutt, også med skråstilt løs skravering på siden. 

Motiv skaft: To parallelle linjer følger skaftets lengde, og ut fra disse går flere kortere linjer oppover og utover og gir inntrykk av en plante/vekst. I toppen av skaftet er konvekse linjer risset inn fra to sider til de møtes i midten. 

Motiv skjeblad fremside: Motivet domineres av en stor ranke som går i en "C", nesten sluttet sirkel og ender i to krumme volutter. i bakgrunnen for denne er skravering i vekselvis konvekse og konkave parallelle linjer. Motivet er her omsluttet med en bord av to parallelle linjer som går hele veien rundt motivet, med diagonale linjer mellom, og ytterst i kanten er der konvekse linjer.
  Photo: Valdres Folkemuseum

Skje

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to