Felttelefon

DPAR 00102

med seilduksveske

1 comment

  • Mener denne telefontypen var i bruk i Forsvaret rundt 1978. Den ble brukt sammen med feltlinje til intern kommunikasjon i avdelingene i felt. Som regel gikk samtalene via et manuelt sentralbord, kalt feltveksler.
    Denne telefonen avløste gamle tyske felttelefoner modell FF33, som vi hadde på rekruttskolen i Fredrikstad. De tyske var fortsatt i bruk i 1977.

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to