Byrette

Langt målerør med en balanse/holdeanordning nederst mot tuppen (formet som en slags lukkeskrue)

Brukt til kjemisk analyse

2 comments

  • Instrumentet kalles en byrette, og brukes som regel til titerer-analyse. Det vil si at en tilsetter reagens dråpevis til en væske en vil undersøke. Endepunktet er ofte en fargeforandring. Så kan en lese av hvor mye reagens som gikk med før forandringen. Ved bruk henger byretten loddrett i et stativ.

  • Hei! Takk for utfyllende informasjon om denne, og to andre objekter som kan knyttes til den. Dette legges inn i vår registreringsbase!
    mvh
    Hilde Woxen Stormark, konservator, Nord-Jarlsbergmuseene

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to