• 11 esker i papp med etiketter for diverse giftige eller farlige produkter. Eskene består av to separate deler, hvor den ene ligger inne i den andre og kan skyves ut. De innerste eskene er stiftet sammen i hjørnene. Alle etikettene er rektangulære og rosa med sort skrift og er merket med en eller to hodeskaller. Et eksemplar av etikettene er limt på en av kortsidene på hver eske.

Eske a er i hvit papp med etiketter som advarer mot giftig innhold. Øverst til høyre på etikettene er det en hodeskalle innenfor en sort sirkel som igjen står innenfor en sort firkant. Nederst er det en enkel, horisontal linje, under hvilken adressen til Elefantapoteket står. Etiketten på kortsiden er delvis løs og har vært teipet fast tidligere. På den andre kortsiden er det klistret på en rektangulær, rosa etikett med sort skrift og sort, enkel bord med en formaning om at etikettene må oppbevares på et tørst sted.

Eske b er i grå papp og inneholder etiketter for "Hydrogenperoksydoppløsning 10%". Etikettene har en bord i form av en enkel linje. Til venstre på etiketten er en hodeskalle innenfor en sort sirkel som igjen står innenfor en sort firkant. Nederst på etiketten, under borden, står adressen til Elefantapoteket. 

Eske c er i grå papp og inneholder etiketter for "Hydrogenperoksydoppløsning 6%". Etikettene er ellers lik etikettene i eske b.

Eske d er i hvit papp med etiketter for "Lysoform". Øverst og nederst på etikettene er det en tykk stripe med hvite og sorte "tagger". Over den nederste av disse taggede stripene og under en enkel sort stripe, står adressen til Elefantapoteket. På både høyre og venstre side av etikettene er det en hodeskalle innenfor en sort sirkel som igjen er innenfor en sort firkant.

Eske e er i lysebrun papp og inneholder etiketter for "Kreosolsepeopløsning". Etikettene er ellers lik etikettene i eske d. På den ene kortsiden av esken er det klistret på en rektangulær, rosa etikett med sort skrift og sort, enkel bord med en formaning om at etikettene må oppbevares på et tørst sted.

Eske f er i grå papp og inneholder etiketter som advarer mot giftig innhold. Øverst til venstre på etiketten er en hodeskalle i en sort sirkel som igjen er innenfor en sort firkant. Den ene siden av etiketten er teipet fast.

Eske g er i brun, ruglete papp og inneholder etiketter for "Kloramin". Esken mangler lokk. Øverst til venstre på etiketten er et Hygieabeger med slange og øverst til høyre er en hodeskalle.

De fire eskene h til k er av grå papp og inneholder etiketter for "Jodoppløsning 5%". Etikettene har en bord i form av en enkel stripe og en hodeskalle i det øverste hjørnet til venstre. Nederst, under borden, står adressen til Elefantapoteket.
  Photo: Vest-Agder-museet
 • 11 esker i papp med etiketter for diverse giftige eller farlige produkter. Eskene består av to separate deler, hvor den ene ligger inne i den andre og kan skyves ut. De innerste eskene er stiftet sammen i hjørnene. Alle etikettene er rektangulære og rosa med sort skrift og er merket med en eller to hodeskaller. Et eksemplar av etikettene er limt på en av kortsidene på hver eske.

Eske a er i hvit papp med etiketter som advarer mot giftig innhold. Øverst til høyre på etikettene er det en hodeskalle innenfor en sort sirkel som igjen står innenfor en sort firkant. Nederst er det en enkel, horisontal linje, under hvilken adressen til Elefantapoteket står. Etiketten på kortsiden er delvis løs og har vært teipet fast tidligere. På den andre kortsiden er det klistret på en rektangulær, rosa etikett med sort skrift og sort, enkel bord med en formaning om at etikettene må oppbevares på et tørst sted.

Eske b er i grå papp og inneholder etiketter for "Hydrogenperoksydoppløsning 10%". Etikettene har en bord i form av en enkel linje. Til venstre på etiketten er en hodeskalle innenfor en sort sirkel som igjen står innenfor en sort firkant. Nederst på etiketten, under borden, står adressen til Elefantapoteket. 

Eske c er i grå papp og inneholder etiketter for "Hydrogenperoksydoppløsning 6%". Etikettene er ellers lik etikettene i eske b.

Eske d er i hvit papp med etiketter for "Lysoform". Øverst og nederst på etikettene er det en tykk stripe med hvite og sorte "tagger". Over den nederste av disse taggede stripene og under en enkel sort stripe, står adressen til Elefantapoteket. På både høyre og venstre side av etikettene er det en hodeskalle innenfor en sort sirkel som igjen er innenfor en sort firkant.

Eske e er i lysebrun papp og inneholder etiketter for "Kreosolsepeopløsning". Etikettene er ellers lik etikettene i eske d. På den ene kortsiden av esken er det klistret på en rektangulær, rosa etikett med sort skrift og sort, enkel bord med en formaning om at etikettene må oppbevares på et tørst sted.

Eske f er i grå papp og inneholder etiketter som advarer mot giftig innhold. Øverst til venstre på etiketten er en hodeskalle i en sort sirkel som igjen er innenfor en sort firkant. Den ene siden av etiketten er teipet fast.

Eske g er i brun, ruglete papp og inneholder etiketter for "Kloramin". Esken mangler lokk. Øverst til venstre på etiketten er et Hygieabeger med slange og øverst til høyre er en hodeskalle.

De fire eskene h til k er av grå papp og inneholder etiketter for "Jodoppløsning 5%". Etikettene har en bord i form av en enkel stripe og en hodeskalle i det øverste hjørnet til venstre. Nederst, under borden, står adressen til Elefantapoteket.
  Photo: Vest-Agder-museet
 • 11 esker i papp med etiketter for diverse giftige eller farlige produkter. Eskene består av to separate deler, hvor den ene ligger inne i den andre og kan skyves ut. De innerste eskene er stiftet sammen i hjørnene. Alle etikettene er rektangulære og rosa med sort skrift og er merket med en eller to hodeskaller. Et eksemplar av etikettene er limt på en av kortsidene på hver eske.

Eske a er i hvit papp med etiketter som advarer mot giftig innhold. Øverst til høyre på etikettene er det en hodeskalle innenfor en sort sirkel som igjen står innenfor en sort firkant. Nederst er det en enkel, horisontal linje, under hvilken adressen til Elefantapoteket står. Etiketten på kortsiden er delvis løs og har vært teipet fast tidligere. På den andre kortsiden er det klistret på en rektangulær, rosa etikett med sort skrift og sort, enkel bord med en formaning om at etikettene må oppbevares på et tørst sted.

Eske b er i grå papp og inneholder etiketter for "Hydrogenperoksydoppløsning 10%". Etikettene har en bord i form av en enkel linje. Til venstre på etiketten er en hodeskalle innenfor en sort sirkel som igjen står innenfor en sort firkant. Nederst på etiketten, under borden, står adressen til Elefantapoteket. 

Eske c er i grå papp og inneholder etiketter for "Hydrogenperoksydoppløsning 6%". Etikettene er ellers lik etikettene i eske b.

Eske d er i hvit papp med etiketter for "Lysoform". Øverst og nederst på etikettene er det en tykk stripe med hvite og sorte "tagger". Over den nederste av disse taggede stripene og under en enkel sort stripe, står adressen til Elefantapoteket. På både høyre og venstre side av etikettene er det en hodeskalle innenfor en sort sirkel som igjen er innenfor en sort firkant.

Eske e er i lysebrun papp og inneholder etiketter for "Kreosolsepeopløsning". Etikettene er ellers lik etikettene i eske d. På den ene kortsiden av esken er det klistret på en rektangulær, rosa etikett med sort skrift og sort, enkel bord med en formaning om at etikettene må oppbevares på et tørst sted.

Eske f er i grå papp og inneholder etiketter som advarer mot giftig innhold. Øverst til venstre på etiketten er en hodeskalle i en sort sirkel som igjen er innenfor en sort firkant. Den ene siden av etiketten er teipet fast.

Eske g er i brun, ruglete papp og inneholder etiketter for "Kloramin". Esken mangler lokk. Øverst til venstre på etiketten er et Hygieabeger med slange og øverst til høyre er en hodeskalle.

De fire eskene h til k er av grå papp og inneholder etiketter for "Jodoppløsning 5%". Etikettene har en bord i form av en enkel stripe og en hodeskalle i det øverste hjørnet til venstre. Nederst, under borden, står adressen til Elefantapoteket.
  Photo: Vest-Agder-museet
 • 11 esker i papp med etiketter for diverse giftige eller farlige produkter. Eskene består av to separate deler, hvor den ene ligger inne i den andre og kan skyves ut. De innerste eskene er stiftet sammen i hjørnene. Alle etikettene er rektangulære og rosa med sort skrift og er merket med en eller to hodeskaller. Et eksemplar av etikettene er limt på en av kortsidene på hver eske.

Eske a er i hvit papp med etiketter som advarer mot giftig innhold. Øverst til høyre på etikettene er det en hodeskalle innenfor en sort sirkel som igjen står innenfor en sort firkant. Nederst er det en enkel, horisontal linje, under hvilken adressen til Elefantapoteket står. Etiketten på kortsiden er delvis løs og har vært teipet fast tidligere. På den andre kortsiden er det klistret på en rektangulær, rosa etikett med sort skrift og sort, enkel bord med en formaning om at etikettene må oppbevares på et tørst sted.

Eske b er i grå papp og inneholder etiketter for "Hydrogenperoksydoppløsning 10%". Etikettene har en bord i form av en enkel linje. Til venstre på etiketten er en hodeskalle innenfor en sort sirkel som igjen står innenfor en sort firkant. Nederst på etiketten, under borden, står adressen til Elefantapoteket. 

Eske c er i grå papp og inneholder etiketter for "Hydrogenperoksydoppløsning 6%". Etikettene er ellers lik etikettene i eske b.

Eske d er i hvit papp med etiketter for "Lysoform". Øverst og nederst på etikettene er det en tykk stripe med hvite og sorte "tagger". Over den nederste av disse taggede stripene og under en enkel sort stripe, står adressen til Elefantapoteket. På både høyre og venstre side av etikettene er det en hodeskalle innenfor en sort sirkel som igjen er innenfor en sort firkant.

Eske e er i lysebrun papp og inneholder etiketter for "Kreosolsepeopløsning". Etikettene er ellers lik etikettene i eske d. På den ene kortsiden av esken er det klistret på en rektangulær, rosa etikett med sort skrift og sort, enkel bord med en formaning om at etikettene må oppbevares på et tørst sted.

Eske f er i grå papp og inneholder etiketter som advarer mot giftig innhold. Øverst til venstre på etiketten er en hodeskalle i en sort sirkel som igjen er innenfor en sort firkant. Den ene siden av etiketten er teipet fast.

Eske g er i brun, ruglete papp og inneholder etiketter for "Kloramin". Esken mangler lokk. Øverst til venstre på etiketten er et Hygieabeger med slange og øverst til høyre er en hodeskalle.

De fire eskene h til k er av grå papp og inneholder etiketter for "Jodoppløsning 5%". Etikettene har en bord i form av en enkel stripe og en hodeskalle i det øverste hjørnet til venstre. Nederst, under borden, står adressen til Elefantapoteket.
  Photo: Vest-Agder-museet
 • 11 esker i papp med etiketter for diverse giftige eller farlige produkter. Eskene består av to separate deler, hvor den ene ligger inne i den andre og kan skyves ut. De innerste eskene er stiftet sammen i hjørnene. Alle etikettene er rektangulære og rosa med sort skrift og er merket med en eller to hodeskaller. Et eksemplar av etikettene er limt på en av kortsidene på hver eske.

Eske a er i hvit papp med etiketter som advarer mot giftig innhold. Øverst til høyre på etikettene er det en hodeskalle innenfor en sort sirkel som igjen står innenfor en sort firkant. Nederst er det en enkel, horisontal linje, under hvilken adressen til Elefantapoteket står. Etiketten på kortsiden er delvis løs og har vært teipet fast tidligere. På den andre kortsiden er det klistret på en rektangulær, rosa etikett med sort skrift og sort, enkel bord med en formaning om at etikettene må oppbevares på et tørst sted.

Eske b er i grå papp og inneholder etiketter for "Hydrogenperoksydoppløsning 10%". Etikettene har en bord i form av en enkel linje. Til venstre på etiketten er en hodeskalle innenfor en sort sirkel som igjen står innenfor en sort firkant. Nederst på etiketten, under borden, står adressen til Elefantapoteket. 

Eske c er i grå papp og inneholder etiketter for "Hydrogenperoksydoppløsning 6%". Etikettene er ellers lik etikettene i eske b.

Eske d er i hvit papp med etiketter for "Lysoform". Øverst og nederst på etikettene er det en tykk stripe med hvite og sorte "tagger". Over den nederste av disse taggede stripene og under en enkel sort stripe, står adressen til Elefantapoteket. På både høyre og venstre side av etikettene er det en hodeskalle innenfor en sort sirkel som igjen er innenfor en sort firkant.

Eske e er i lysebrun papp og inneholder etiketter for "Kreosolsepeopløsning". Etikettene er ellers lik etikettene i eske d. På den ene kortsiden av esken er det klistret på en rektangulær, rosa etikett med sort skrift og sort, enkel bord med en formaning om at etikettene må oppbevares på et tørst sted.

Eske f er i grå papp og inneholder etiketter som advarer mot giftig innhold. Øverst til venstre på etiketten er en hodeskalle i en sort sirkel som igjen er innenfor en sort firkant. Den ene siden av etiketten er teipet fast.

Eske g er i brun, ruglete papp og inneholder etiketter for "Kloramin". Esken mangler lokk. Øverst til venstre på etiketten er et Hygieabeger med slange og øverst til høyre er en hodeskalle.

De fire eskene h til k er av grå papp og inneholder etiketter for "Jodoppløsning 5%". Etikettene har en bord i form av en enkel stripe og en hodeskalle i det øverste hjørnet til venstre. Nederst, under borden, står adressen til Elefantapoteket.
  Photo: Vest-Agder-museet

Etikett

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to