1 object

Modell

Hanterbarhet: Kräver två

Anmärkningar: Utställd: Svensk byggnadskonst under 1000 år 1998-02-14 - 2001-10-31.

Bemålad: Nej

Plexihuv: Nej

Share to