10 objects

Ritning

Montering: Passepartout

Anmärkningar: Teckning för omslag till Arkitekttidningen. * Teknik: även blyerts.

Ritning

Accession/Samling

Accession/Samling

Accession/Samling

Accession/Samling

Arkivalier: Den gemensamma drömmen om arkitekturens hus. Collage 1987.

SAR genom Bengt Söderström. * Gåva med anledning av Arkitekturmuseets 25-årsjubileum.

Ritning

Anmärkningar: SKISSMONTAGE, TUSCH PÅ KARTONG

Accession/Samling

Arkivalier: Tre skisser och studier till Kolonn vid Arkitekturmuseet, 1985.

Ritning

Anmärkningar: SKISSMONTAGE, BLYERTS PÅ KARTONG

Ritning

Share to