3705 objects

Bonad

Bonad

Interiör från Lantbruksutställningen i Växjö 1916.

Överlägg. Interiör i Gustav Vasas borgstuga. Kronobergs slottsruin 1937.

Överlägg. Interiör i norra delen av Gustav Vasas borgstuga (rum 58). Kronobergs slottsruin 1937.

Överlägg. Rum 62, norra längan. Kronobergs slottsruin 1937.

Överlägg. Interiör i Gustav Vasas borgstuga. Kronobergs slottsruin 1937.

Överlägg. Södra längans västra del och sydvästra kanonrondellen. Kronobergs slottsruin år 1937.

Överlägg. Interiör i sydöstra kanonrondellen. Kronobergs slottsruin år 1937.

Överlägg. Interiör i sydöstra kanonrondellen. Kronobergs slottsruin år 1937.

Överlägg. Rum 62, norra längan. Kronobergs slottsruin 1937.

Överlägg. Norra längans västra ytterfasad. Kronobergs slottsruin 1937.

Överlägg. Rum 62, norra längan. Kronobergs slottsruin 1937.

Överlägg. Norra längans östra ytterfasad. Kronobergs slottsruin 1937.

Överlägg. Norra sjöporten och norra fasaden mot syd. Kronobergs slottsruin 1937.

Överlägg. Sydöstra kanonrondellen och södra längans östra del. Kronobergs slottsruin år 1937.

Överlägg. Södra inkörsporten. Kronobergs slottsruin år 1937.

Strandskoning, norra sidan. Kronobergs slottsruin 1940.

Överlägg. Södra längan med den södra inkörsporten. Kronobergs slottsruin 1937.

Överlägg. Borggårdens sydöstra hörn. Kronobergs slottsruin 1937.

Share to